Van de overheid. Voor ondernemers.

Algemene voorwaarden deponeren

Niet verplicht, wel handig

U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de KvK of bij de rechtbank. Het is niet verplicht maar kan wel handig zijn. Hieronder leest u alles over deponeren bij de KvK.

Waarom zou ik mijn algemene voorwaarden deponeren bij de KvK?

  • als u uw voorwaarden niet aan uw klant kunt overhandigen, bijvoorbeeld bij telefonische verkoop, dan kan hij ze toch opvragen en inzien;
  • als bewijs, om te voorkomen dat er discussie ontstaat welke voorwaarden van toepassing waren op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam.

Hoe deponeer ik mijn algemene voorwaarden bij de KvK?

  • Lever per voorwaarde en per vertaling een apart document in, als u meerdere algemene voorwaarden heeft zoals voor dienstverlening en voor levering aan consumenten.
  • Maak uw voorwaarden op in lettergrootte 10 of hoger (als Word- of pdf-document). Op deze manier zijn de letters nog leesbaar na het inscannen door de KvK.
  • Zet uw bedrijfsnaam op de algemene voorwaarden en stuur ze op naar: Kamer van Koophandel, postbus 106, 3440 AC Woerden of e-mail naar algemene.voorwaarden@kvk.nl.

De KvK voorziet uw algemene voorwaarden van een ontvangstdatum. U ontvangt een brief met de datum van deponering en een factuur.

Wat kost deponeren van algemene voorwaarden?

Deponeren van algemene voorwaarden bij de KvK kost 18 euro per voorwaarde per kalenderjaar. U ontvangt een factuur.

Een vertaling telt als aparte deponering. Als u bijvoorbeeld uw algemene inkoopvoorwaarden en de algemene verkoopvoorwaarden deponeert plus de Engelse vertalingen hiervan, betaalt u in totaal voor 4 deponeringen.

Factuur deponering algemene voorwaarden

De factuur van 2017 is op 16 februari verzonden. Bekijk een voorbeeldfactuur. Let op: Het KvK-adres op deze factuur is van ons kantoor in Woerden. Dat geldt alleen voor facturen voor de deponering van algemene voorwaarden.

Als u in het verleden een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven dan staat dat vermeld op de factuur. Het bedrag wordt dan automatisch afgeschreven, u hoeft verder niets te doen.

Hoe geef ik wijzigingen door?

Lever bij gewijzigde voorwaarden de volledige nieuwe versie aan, zoals hierboven beschreven. Vermeld hierbij duidelijk dat het gaat om de vervanging van de reeds gedeponeerde algemene voorwaarden.

Hoe kan ik mijn deponering stopzetten?

Stuur een e-mail naar algemene.voorwaarden@kvk.nl met uw verzoek; zet in het onderwerp van uw e-mail: ‘stopzetting algemene voorwaarden’. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van het stopzetten van uw deponering.

Stopzetten van de deponering kan op elk moment van het jaar vóór 31 december. U ontvangt dan geen factuur meer voor het volgende jaar.

Controle algemene voorwaarden

De KvK controleert uw algemene voorwaarden niet bij deponering. Deponeren betekent dus niet dat uw algemene voorwaarden aan alle wettelijke eisen voldoen. Laat uw voorwaarden daarom altijd controleren door een advocaat of juridisch adviseur.

Hoe kunnen mijn klanten mijn voorwaarden opvragen bij de KvK?

Via uw KvK-nummer, of de naam en vestigingsplaats van uw bedrijf, kunnen klanten uw voorwaarden opvragen.

Meer informatie over algemene voorwaarden

Lees meer over de wettelijke eisen aan algemene voorwaarden en hoe u ze opstelt.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585