Van de overheid. Voor ondernemers.

VAR is modelovereenkomst geworden

Eerder dit jaar werd de Wet DBA ingevoerd. Onderdeel van deze wet is de modelovereenkomst, opvolger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Insteek van deze overeenkomst moet zijn dat er géén sprake is van loondienstverband. In de Wet DBA zijn de opdrachtgever en de opdrachtnemer (zzp'er) verantwoordelijk voor de (fiscale) gevolgen van de overeenkomst. Staatsecretaris Wiebes van Financiën heeft 18 november jl. aangekondigd de handhaving van de Wet DBA uit te stellen tot 2018. Dit om meer duidelijkheid te geven over het gebruik van de overeenkomst. Van zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer wordt verwacht dat zij voorbereidingen (blijven) treffen om zo snel mogelijk met de modelovereenkomst aan de slag te gaan.

VAR-DBA voor zzp’ers: veelgestelde vragen

De Wet DBA, wat betekent dit voor u als zzp'er en wat moet u doen?

VAR-DBA voor opdrachtgevers: veelgestelde vragen

De Wet DBA, wat betekent dit voor u als opdrachtgever en wat moet u doen?

Modelovereenkomst

Met een modelovereenkomst maken opdrachtgever en opdrachtnemer duidelijk dat er géén sprake is van loondienstverband.