Van de overheid. Voor ondernemers.

Hulp bij schulden

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Helaas is hard werken geen garantie dat uw bedrijf nooit financiële problemen krijgt. Als u ze vroeg herkent, kunt u snel hulp vragen en passende maatregelen nemen. Zo blijft u aan zet.

Hoe herkent u financiële problemen?

Kunt u rekeningen niet meteen betalen? Is uw winst lager dan u heeft begroot? Dit zijn signalen van financieel zwaar weer. Meestal is het geen externe oorzaak, zoals een slechte economie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw product niet goed in de markt ligt. Of heeft u een duur bedrijfspand, te veel werknemers of een lijst met klanten die nog moeten betalen?

Waarom zou u hulp inschakelen?

Als u financiële problemen heeft, schakel dan zo snel mogelijk hulp in. Zo voorkomt u dat:

  • schuldeisers beslag op uw spullen leggen of zelfs faillissement aanvragen;
  • u lang blijft worstelen met financiële problemen;
  • leveranciers en partners afhaken en werknemers ontslag nemen.

Welke regelingen zijn er?

Schuldhulpverlening

In steeds meer gemeenten is er schuldhulpverlening voor (ex-)ondernemers. De gemeente zoekt dan samen met u naar mogelijkheden om uw schulden af te lossen. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie.

Meer informatie

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel