Van de overheid. Voor ondernemers.

Betalingen bij export

Met de importeur spreekt u af hoe u betaald krijgt voor uw goederen. U kunt daarbij kiezen uit verschillende betaalmogelijkheden. Zoals de Letter of Credit (L/C). Er zijn verschillen in moment van betaling, bijkomende kosten en risico’s voor u en uw handelspartner. Ook kunnen betaalgewoonten per land verschillen.

Vraag uw bank om advies

Bij betalingen tussen u en uw handelspartner is de overheid geen partij. Vraag uw bank naar de voorwaarden, de risico's en de bijbehorende kosten van de verschillende internationale betaalmethoden.

Bepaal uw gewenste betaalmethode

Letter of Credit

Een Letter of Credit (L/C) heet ook wel documentair accreditief of documentair krediet. Deze betaalmethode is de betrouwbaarste, maar relatief de duurste. Daarom wordt een L/C vaak gebruikt bij grote transacties. Of bij export naar een economisch instabiel land. Meestal ontvangt u uw geld van de bank van de importeur nadat de bank de handelsdocumenten heeft ontvangen van uw bank. Daarna ontvangt de importeur de handelsdocumenten en kan hij over de goederen beschikken.

Blanco betalingen

Er zijn 2 soorten blanco betalingen:

  • De blanco betaling voor levering. Hierbij betaalt de importeur vooruit. U weet dan zeker dat u uw geld krijgt. Maar hij heeft geen zekerheid dat u de goederen levert.
  • De blanco betaling na levering (open account). Hierbij stuurt u pas een factuur als uw goederen zijn afgeleverd. Vooraf spreekt u met uw klant een betaaltermijn af. In dit geval weet uw handelspartner zeker dat u de goederen levert. Maar u weet niet zeker dat u uw geld krijgt.

Bankgarantie

Met een bankgarantie stelt uw bank of de bank van uw handelspartner zich garant voor de handelstransactie.

  • Als de importeur niet volgens afspraak betaalt dan betaalt zijn bank aan u. Zo weet u zeker dat u uw geld krijgt.
  • Andersom kan ook. Stel: u levert niet volgens afspraak. En u bent samen met de importeur en uw bank een boeteclausule overeengekomen. Dan betaalt uw bank een financiële vergoeding aan de importeur voor zijn schade.

Documentair incasso

Een documentair incasso geeft u en uw handelspartner meer zekerheid. Daarom wordt hij vaak gebruikt als partijen elkaar nog niet goed kennen. Bij een documentair incasso stuurt u de handelsdocumenten via uw bank naar de bank van de importeur. Hij heeft die nodig om de goederen te importeren. Maar hij krijgt de documenten pas:

  • Na betaling. Dit heet Documents against Payment (D/P) of Cash against Documents (CAD).
  • Bij betaling op de vervaldag. Dit heet Documents against Acceptance (D/A).

Vreemde valuta

U loopt risico, doordat de valutakoers van vreemde valuta schommelt. Neem in overleg met uw bank maatregelen door:

  • Een valutaclausule in uw offerte op te nemen.
  • Het risico van koersschommelingen af te dekken.

Maak een risicoanalyse met uw bank

U kunt koersschommelingen opvangen met een valutatermijnstransactie, valutaopties of een vreemde-valutarekening.

Geschillen over de levering of de betaling

Heeft u een geschil over de levering of de betaling? Dan kunt u dit op verschillende manieren proberen op te lossen.

Check vooraf de betrouwbaarheid van uw handelspartner

Vraag bijvoorbeeld naar referenties. Of laat een handelsinformatiebureau de kredietwaardigheid van de importeur onderzoeken.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

KvK-Financieringsdesk 0800-1014