Van de overheid. Voor ondernemers.

Betalingen bij export

Met uw handelspartner spreekt u natuurlijk af hoe u betaald krijgt voor uw goederen. U kunt daarbij kiezen uit verschillende betaalmogelijkheden, elk met zijn eigen voordelen en nadelen. Er zijn verschillen in moment van betaling, bijkomende kosten en risico’s voor u en uw handelspartner. Ook kunnen betalingsgewoonten per land verschillen.

Vraag uw bank om advies

Bij betalingen tussen u en uw klant is de overheid geen partij. Banken meestal wel. U kunt uw bank vragen naar de de verschillende betaalmethoden en de bijbehorende kosten en risico’s.

Bepaal uw gewenste betaalmethode

Blanco betalingen

Er zijn 2 soorten blanco betalingen:
  • De blanco betaling voor levering. Dit is een vooruitbetaling. U weet dan zeker dat u uw geld krijgt. Maar uw handelspartner heeft geen zekerheid dat u de goederen ook levert.
  • De blanco betaling na levering, oftewel open account. Hierbij stuurt u pas een factuur als uw goederen zijn afgeleverd. Van tevoren spreekt u met uw klant een betaaltermijn af. In dit geval weet uw handelspartner zeker dat u de goederen levert. Maar u weet niet zeker dat u betaald wordt.

Betaling met cheques

Met een cheque doet uw klant een betalingsbelofte aan u. Krijgt u een cheque, dan levert u die in bij uw eigen bank. De cheque moet wel aan een aantal eisen voldoen, anders wordt de cheque niet geaccepteerd. Uw bank kan vertellen wat die eisen zijn. Een cheque accepteren is niet zonder risico. De cheque kan vals zijn. Of uw klant heeft onvoldoende saldo. In beide gevallen zal de bank verwachten dat u het geld terugbetaalt.

Bankgarantie

Met een bankgarantie weet u zeker dat u uw geld krijgt. Ook als uw handelspartner niet of niet genoeg betaalt. De bank van uwhandelspartner stelt zich namelijk garant. Andersom kan natuurlijk ook. Stel dat u niet volgens afspraak kunt leveren. Bij een bankgarantie betaalt uw bank uw handelspartner dan een financiële vergoeding.

Documentair incasso

Een documentair incasso geeft u en uw handelspartner meer zekerheid. Daarom wordt het vaak gebruikt als partijen elkaar nog niet goed kennen.

Bij een documentair incasso zit uw bank en de bank van uw handelspartner ertussen. Via uw bank gaan uw handelsdocumenten naar de bank van uw handelspartner. U handelspartner heeft die documenten nodig om de goederen te kunnen importeren. Maar uw handelspartner krijgt de documenten pas na betaling of bij betaling op de vervaldag.

Na betaling heet ook wel D/P of documents against payment. Bij betaling op de vervaldag heet ook wel D/A of documents against acceptance.

L/C: letter of credit

Een Letter of credit (L/C) is de betrouwbaarste betaalmethode. En daardoor ook de duurste. Daarom wordt een L/C vaak gebruikt bij grotere transacties. Of als het gaat om export naar een economisch instabiel land.

Bij een L/C staat de bank van uw handelspartner garant voor de betaling van uw levering. Tenminste, als u aan de voorwaarden in de L/C voldoet. Meestal gaat het dan om het leveren van de handelsdocumenten.

U kunt ook een L/C openen bij uw eigen bank. De betaling gaat dan ook via uw bank. Ook hier geldt weer dat u wel aan de voorwaarden in de L/C moet voldoen. Een L/C bij uw eigen bank geeft u natuurlijk de meeste zekerheid dat u uw geld krijgt.

Check de betrouwbaarheid van uw handelspartner

Vraag bijvoorbeeld naar referenties. Of laat een handelsinformatiebureau de kredietwaardigheid van uw handelspartner onderzoeken.

Geschillen over de betaling

Heeft u toch een geschil over de betaling, dan zijn er meerdere manieren om hier mee om te gaan.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

KvK-Financieringsdesk 0800-1014