Van de overheid. Voor ondernemers.

Met uw arbeidsvoorwaarden beloont u uw werknemers voor het werk dat ze voor u doen. Sommige arbeidsvoorwaarden zijn verplicht, andere bepaalt u zelf. Heeft u een cao? Dan staan daarin ook afspraken over arbeidsvoorwaarden. De bekendste arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur, loon en vakantiedagen. Maar u kunt bijvoorbeeld ook reiskosten vergoeden, of opleidingskosten. De arbeidsvoorwaarden kunt u mondeling afspreken, maar ze worden wel schriftelijk vastgelegd. In uw cao of in uw arbeidscontracten.

Loon en loonstrookje

Wat hoort bij het salaris en hoe zit het met de betaling?

Inhoudingen en verrekeningen

Wat mag u inhouden op of verrekenen met het salaris? En wat niet?

Werktijden

Hoeveel uur mogen uw werknemers werken? En hoe zit het met overwerk of woon-werkverkeer?

Vakantiedagen en feestdagen

Hoe zit het met dit wettelijk verplicht betaald verlof?

Vakantiegeld en vakantiebijslag

Wat is het verschil en hoe zit het met de betaling?