Van de overheid. Voor ondernemers.

Buitenlands personeel aannemen of inhuren

Kunt u in Nederland geen geschikt personeel vinden? Dan is het aannemen of inhuren van buitenlands personeel een mogelijkheid. Houd er wel rekening mee dat er voor buitenlandse werknemers andere regels kunnen gelden.

Tewerkstellingsvergunning

Voor werknemers uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) moet u een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Dat geldt voor 'gewoon' personeel, niet voor buitenlandse zzp'ers. Komt de zzp'er van buiten de EER en heeft hij geen verblijfsvergunning voor verblijf als zelfstandige? Dan moet u een tewerkstellingsvergunning voor een zzp'er aanvragen.

Huurt u buitenlands personeel in via een intermediair zoals een uitzendbureau, loonbedrijf of onderaannemer? Dan bent u ervoor verantwoordelijk dat deze medewerker een tewerkstellingsvergunning heeft. De intermediair moet de vergunning aanvragen.

Huisvesting en verblijf

Ook voor het verblijf in Nederland moeten u en uw buitenlandse werknemer zich aan regels houden. Wil uw werknemer langer dan 3 maanden blijven, dan moet hij een verblijfsvergunning aanvragen. In sommige gevallen moet u zorgen voor de huisvesting van buitenlands personeel.

Sociale zekerheid

Met een A1-verklaring kan uw buitenlandse werknemer aantonen in welk land hij zijn sociale verzekeringspremies betaalt.