Van de overheid. Voor ondernemers.

Personeel inhuren

Heeft u tijdelijk personeel nodig? U kunt dit inhuren via een intermediair, zoals een uitzend- of detacheringsbureau.

Staat de intermediair ingeschreven in het Handelsregister?

U moet controleren of een intermediair in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) geregistreerd staat. Dit kunt u doen via de Waadi check van de KvK.

Wie is aansprakelijk voor loonheffingen en omzetbelasting?

De intermediair moet de loonheffingen en omzetbelasting betalen. Doet de intermediair dit niet, dan kan de Belastingdienst u aansprakelijk stellen. U kunt dit voorkomen, bijvoorbeeld door de intermediair te vragen een g-rekening af te sluiten. Door zaken te doen met een SNA-gecertificeerde uitlener loopt u minder risico op claims van de Belastingdienst.

Informatie over het inhuren van arbeidskrachten vindt u ook op de websites van:

Stappenplan personeel inhuren

Met het Stappenplan tijdelijk personeel inhuren ziet u snel aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Inhuur voormalig werknemer

In de praktijk komt het vaak voor dat een ex-werknemer na het beëindigen van het dienstverband als zelfstandige voor zijn ex-werkgever gaat werken. Dit is niet zonder gevaar. De Belastingdienst kan deze verhouding aanzien als een voortzetting van de dienstbetrekking, zeker als het gaat om de zelfde soort werkzaamheden en vergelijkbare werkomstandigheden. Het werken via modelovereenkomsten van de Belastingdienst kan meer zekerheid bieden.

Regels