Van de overheid. Voor ondernemers.

Probleem met de overheid?

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Als ondernemer kunt u een probleem met de overheid ervaren. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een besluit van een overheidsinstantie, het gedrag van een overheidsinstantie of wetgeving. Of misschien wilt u de overheid alleen ergens op attenderen. Kijk waar u met uw probleem terecht kunt:

U bent het oneens met een besluit van de overheid

Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de instantie die het besluit heeft genomen. Tegen de uitkomst van uw bezwaar kunt u eventueel beroep aantekenen bij de bestuursrechter.

U heeft een klacht over een overheidsinstantie

Vindt u dat u niet goed bent behandeld door een overheidsinstantie? Dan kunt u een klacht indienen bij de instantie zelf. Op de website van de instantie vindt u de klachtenprocedure. Heeft u een klacht over een ministerie? Die kunt u indienen bij Rijksoverheid.nl. Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht? Ook als ondernemer kunt u terecht bij de Nationale ombudsman. Hier vindt u ook voorbeelden van behandelde klachten van ondernemers. Op de website van de Nationale ombudsman kunt u nagaan of u een klacht kunt indienen voor uw probleem.

U heeft last van regels van de overheid

Heeft u last van tegenstrijdige of onduidelijke regels van de Rijksoverheid? Of van onnodige administratieve lasten? Of wilt u een suggestie doen hoe procedures makkelijker of goedkoper kunnen? Dit kunt u melden via het Meldpunt regelgeving.

Heeft u last van regels van een decentrale overheid, zoals de gemeente, provincie of waterschap? Dan kunt u dat melden bij de decentrale overheid zelf. Weet u niet bij welke decentrale overheid? Het Meldpunt regelgeving kan u hierbij helpen.

Wilt u als ondernemer innovatief investeren en daarmee bijdragen aan groene groei? En ervaart u een belemmering met wet- en regelgeving bij uw innovatieve investering op het gebied van groene groei? Dan kunt u deze belemmering doorgeven aan het Programma Ruimte in Regels. Het programma bespreekt dan met u het probleem en de onderliggende oorzaken. Daarna zoekt het programma samen met u en andere betrokken partijen naar een oplossing.

U heeft last van een overheidsinstantie in een ander EU-land

Zijn uw EU-rechten als bedrijf geschonden door een overheidsinstantie in een ander EU-land? Dan kunt u om hulp vragen aan Solvit. Als uw zaak wordt geaccepteerd, probeert Solvit deze binnen tien weken op te lossen.

U wilt een melding doen over fraude of misleiding

Wilt u een melding doen over fraude of misleiding? Dan kunt u aangifte doen bij de politie of bij een digitaal meldpunt.

U wilt een melding doen over een andere misstand

Heeft u een misstand geconstateerd bij een overheidsorganisatie of bedrijf? U kunt deze melden bij verschillende organisaties, zoals:

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

Bel: 14 088