Van de overheid. Voor ondernemers.

Wetswijzigingen 1 januari 2017

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Als ondernemer krijgt u te maken met nieuwe en gewijzigde regels. Hier vindt u een selectie van de regels voor ondernemers die zijn gewijzigd of zijn ingegaan van 2 oktober 2016 tot en met 1 januari 2017.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Volg @OP_Nederland op Twitter of download de gratis NieuweWetten-app.

Meest bekeken

U mag geen verrekeningen, bijvoorbeeld huisvesting of ziektekostenpremies, met het wettelijk minimumloon meer toepassen. Lees meer
Het systeem van autobelastingen wordt eenvoudiger. Dat gebeurt stapsgewijs tussen 2017 en 2020. Lees meer
Bent u leverancier van de Rijksoverheid? Bij een nieuwe inkoopovereenkomst moet u voortaan verplicht een e-factuur sturen. Lees meer
Het lage-inkomensvoordeel (LIV) maakt het goedkoper om medewerkers met een inkomen tot 125% van het minimumloon in dienst te nemen en houden. Lees meer

Belastingzaken

De afvalstoffenbelasting is verhoogd naar € 13,11 per ton. Lees meer
Bent u een buitenlandse aandeelhouder met aandelen in Nederlandse vennootschappen? Of heeft uw bedrijf buitenlandse aandeelhouders? Er is nu een teruggaafregeling in de dividendbelasting. Lees meer
Het systeem van autobelastingen wordt eenvoudiger. Dat gebeurt stapsgewijs tussen 2017 en 2020. Lees meer
De verhuurderheffing is verhoogd van 0,491% in 2016 naar 0,536% van de waarde van de huurwoningen in 2017. Lees meer
Wilt u een aangekocht terrein bebouwen? Voor de toepassing van de btw is wettelijk eerder sprake van een bouwterrein. Lees meer

Administratie

Het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder is verhoogd naar € 1.551,60 per maand. Lees meer
Bent u leverancier van de Rijksoverheid? Bij een nieuwe inkoopovereenkomst moet u verplicht een e-factuur sturen. Lees meer
Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een innovatieve start-up? U mag de eerste 3 jaar alleen het wettelijk minimumloon verdienen. Hierdoor houdt u meer geld over om te groeien. Lees meer

Personeel en beroepseisen

De AOW-leeftijd is verhoogd naar 65 jaar + 9 maanden. In 2018 wordt dit 66 jaar en in 2021 67 jaar. Lees meer
De Participatiewet en Wet banenafspraak zijn vereenvoudigd. Zo kunnen leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs zonder beoordeling door UWV worden opgenomen in het doelgroepregister. Lees meer
Het lage-inkomensvoordeel (LIV) maakt het goedkoper om medewerkers met een inkomen tot 125% van het minimumloon in dienst te nemen en houden. Lees meer
U mag geen verrekeningen, bijvoorbeeld huisvesting of ziektekostenpremies, meer toepassen met het wettelijk minimumloon. Lees meer
Ketenaansprakelijkheid geldt nu ook voor het goederenvervoer over de weg. Bent u opdrachtgever in de transportsector? U bent verantwoordelijk voor het volledige loon van uw werknemer, ook wanneer u onderaannemer bent. Lees meer

Bedrijfsvoering

De regels zijn eenvoudiger en duidelijker voor de bescherming van in het wild levende dieren en planten, Natura 2000-gebieden en bossen. Lees meer

Rechtspraak

U mag straks uw stukken in een strafproces digitaal aanleveren. Als eerste kan dit bij het Openbaar Ministerie, de rechtspraak en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Lees meer

Verkoop

Een 'speed-pedelec' (fiets met elektrische trapondersteuning met een snelheid van maximaal 45 kilometer per uur) wordt niet meer gezien als snorfiets, maar als bromfiets. Lees meer
Een aantal regels over consumentenkrediet, koop op afbetaling en huurkoop (van onroerende zaken) zijn vereenvoudigd en samengevoegd. Lees meer
U hebt een vergunning nodig voor de import van hout(producten) uit een FLEGT-partnerland voor gebruik op de Europese markt. Lees meer

Vervoer

Bent u tachograaftechnicus? Een tachograaf activeren, kalibreren of controleren kan alleen als u hiervoor bevoegd bent. Lees meer
Bent u reder of (binnenvaart)schipper en heeft u bemanningsleden in loondienst? U moet de arbeidstijd registreren. Lees meer

Benieuwd wat er de afgelopen tijd veranderd is en de komende tijd gaat veranderen? Bekijk alle wetswijzigingen en nieuwe regels.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

Bel: 14 088