Eén antwoord van de overheid

Duurzaam inkopen

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bij inkoopbeslissingen let u meestal op de prijs, kwaliteit en levertijd van een product. Bij duurzaam inkopen let u ook op sociale en milieuaspecten. Vooral als u te maken heeft met buitenlandse toeleveranciers. Vermijdt riscico's die het imago van uw bedrijf of product kunnen schaden door bijvoorbeeld kinderarbeid, corruptie of discriminatie.

Stappenplan inkopen

De checklist maatschappelijk verantwoord inkopenExternal link geeft u tips en begeleidt u stapsgewijs door het inkoopproces. Duurzaam inkopen en maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) is voor elke organisatie anders. Als inkoper bent u verantwoordelijk voor het inkoopbeleid. U weet op welke duurzame thema’s uw organisatie het accent legt. Welke eisen mag u stellen aan de producten of diensten van uw toeleverancier? Wat zijn de aandachtspunten?

Risico Checker

U koopt uw producten in het buitenland. Maar weet u hoe en onder welke omstandigheden die producten zijn gemaakt? Producten of delen van een product zijn vaak in een ander land geproduceerd. Wat weet u van de herkomst van uw product? Check het met de Risico CheckerExternal link van MVO Nederland. Met deze checklist vermijdt u eventuele risico's bij uw inkopen.

Corruptie in het buitenland

Als u handelt met het buitenland kunt u te maken krijgen met omkopingspraktijken. Bijvoorbeeld doordat een concurrent een overheidsopdracht voor uw neus wegkaapt door een minister geld toe te schuiven. Of dat een buitenlandse tussenpersoon een veiligheidscertificaat voor u kan regelen zonder een vereiste test van uw product. Waar ligt de grens en wat zijn de gevolgen? Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) vindt u de informatie en richtlijnen over corruptieExternal link bij internationaal ondernemen.

Overheid en maatschappelijk verantwoord inkopen

De gezamenlijke overheden (rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) zijn verplicht maatschappelijk verantwoord inkopenExternal link te doen. Dat betekent dat de overheid niet alleen op de prijs let, maar ook op de milieu- en sociale aspecten.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland