Eén antwoord van de overheid

Inhoudingen en verrekeningen

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het komt vaak voor dat werkgevers bedragen inhouden op of verrekenen met het salaris van hun werknemers. Maar wat is een inhouding? En wat is een verrekening? En mag het eigenlijk wel?

Wat is het verschil tussen een inhouding en een verrekening?

Verrekeningen

Hierbij gaat het om bedragen die uw werknemer aan u moet betalen. Bijvoorbeeld voor huisvesting of boetes. U mag deze bedragen verrekenen met het loon, maar hier zijn wel regels voor.

Inhoudingen

Hierbij gaat het om bedragen die u via het salaris voor uw werknemer betaalt. Denk aan de premie voor de ziektekostenverzekering of voor een aanvullende pensioenregeling. U moet wel een schriftelijke machtiging hebben van uw werknemer om die bedragen in te houden. Het is dus niet voldoende om hierover afspraken te maken in de arbeidsovereenkomst.

Maar u kunt ook bedragen inhouden zonder machtiging van uw werknemer. Dan gaat het om bedragen die u wettelijk gezien moet inhouden. Bijvoorbeeld pensioenpremies en loonheffingen.

Meer informatie over inhoudingen en verrekeningen

Op Rijksoverheid.nl vindt u een factsheetExternal link met meer informatie over inhoudingen en verrekeningen. Bijvoorbeeld of u verkeersboetes nog mag verhalen op uw werknemer. En hoe het zit met beslaglegging en loonbeslag.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid