Eén antwoord van de overheid

Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

Deze informatie is geplaatst door Centraal Bureau voor de Statistiek | Economisch Instituut voor de Bouw | Kamer van Koophandel | MKB Nederland | VNO-NCW

De Conjunctuurenquête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.

Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal (2018)

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, staat aan het begin van het tweede kwartaal op 14,2. Daarmee is de indicator met 3,9 punt lager ten opzichte van het eerste kwartaal 2018. Ondanks de daling bevindt het ondernemersvertrouwen zich nog steeds op een historisch hoog niveau. Deze en meer verwachtingen en oordelen van ondernemers zijn terug te vinden in de rapportage van Conjunctuurenquête Nederland.

Download Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal (2018)PDF 1,0 MB

“Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal 2018”

Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal 2018
Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal 2018
Conjunctuurenquête - Tweede kwartaal 2018
Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking van CBS, EIB, KvK, MKB Nederland en VNO-NCW. De uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland over het derde kwartaal 2018 verschijnen op 16 augustus 2018.

Deze informatie is geplaatst door

Centraal Bureau voor de Statistiek
Economisch Instituut voor de Bouw
Kamer van Koophandel
MKB Nederland
VNO-NCW

Eerder verschenen rapporten