Eén antwoord van de overheid

Uw partner komt meewerken in uw bedrijf

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst | KVK

Uw partner komt meewerken in uw bedrijf. Dat kan als werknemer. Of als mede-eigenaar. Afhankelijk van uw keuze geeft u de wijziging door aan KVK of de Belastingdienst. En soms legt u het vast bij de notaris.

Uw partner wordt werknemer

U sluit dan een arbeidsovereenkomst af met uw partner. Uw partner heeft gelijke rechten als het overige personeel. Over het loon dat u aan uw partner betaalt, moet u loonheffingen inhouden en betalen. Als uw partner de eerste werknemer van uw bedrijf is, meldt u zich aan als werkgeverExternal link bij de Belastingdienst.

Uw partner wordt mede-eigenaar

Uw bedrijf moet dan een bv of een vof zijn. Bij een bv kan uw partner ook mede-directeur-grootaandeelhouder (mede-dga) worden. Heeft uw bedrijf een andere rechtsvorm dan een bv of een vof? Dan moet u de rechtsvorm eerst wijzigen. Dat uw partner mede-eigenaar wordt, moet u doorgeven aan KVKExternal link en de BelastingdienstExternal link. U moet dit ook laten vastleggen door een notaris.

Uw partner krijgt een vergoeding

Uw partner werkt vrijwillig in uw bedrijf en krijgt daarvoor een kleine vergoeding (arbeidsbeloning). U heeft daardoor misschien recht op meewerkaftrekExternal link. U kunt dan een bedrag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Wat u verder moet weten

Kijk ook naar de privérelatie met uw partner. Soms heeft u met uw partner de keuze gemaakt dat de partner niet aansprakelijk is voor schulden van uw bedrijf. Dat kan veranderen als uw partner komt meewerken of mede-eigenaar wordt.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

088-585 2222

Wetten en regels

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst
KVK