Eén antwoord van de overheid

Aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst | Centraal Bureau voor de Statistiek

Een bv of nv moet jaarlijks aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen. Dat doet u na afloop van het boekjaar van uw onderneming. Ook een stichting of vereniging moet soms aangifte vennootschapsbelasting doen.

Controleer uw voorlopige aanslag

Aan het begin van het boekjaarExternal link ontvangt u een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting van de Belastingdienst. Het bedrag van deze aanslag is berekend op basis van gegevens van vorige jaren. Controleer uw voorlopige aanslag. Verwacht u een hogere of lagere belastbare winst dan op uw aanslag staat? Vraag dan een wijziging van uw voorlopige aanslagExternal link aan. Ook als u het niet eens bent met uw voorlopige aanslag vraagt u een wijziging aan. U kunt geen bezwaar maken tegen de voorlopige aanslag. Tegen de definitieve aanslag kunt u wel bezwaar maken.

Doe aangifte vennootschapsbelasting

Dat moet ieder jaar voor 1 juni. Ook als u geen voorlopige aanslag heeft ontvangen, moet u aangifte doen. Als u niet op tijd aangifte doet, kunt u een boeteExternal link krijgen van de Belastingdienst.

U kunt op de volgende manieren aangifte doen:

Uitstel aanvragen

U kunt op 2 manieren uitstel aanvragen:

U krijgt binnen 3 weken een reactie van de Belastingdienst.

De standaardperiode van uitstel is 5 maanden. Wilt u langer uitstel? Geef dan uw redenen aan op het formulier.

Bezwaar maken tegen de definitieve aanslag

Bent u het niet eens met een definitieve aanslag of een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting? Maak dan bezwaarExternal link.

Tip: schakel een adviseur in

Voor de aangifte vennootschapsbelasting kunt u een adviseur inschakelen. Deze kan uw aangifte opstellen en indienen. U moet hem hiervoor machtigenExternal link.

Check de tarieven

Bekijk de tarievenExternal link voor de vennootschapsbelasting voor 2015, 2016, 2017 en 2018. Vanaf 2019 gaat het tarief van de vennootschapsbelasting waarschijnlijk omlaag. Dat is op Prinsjesdag 2018 bekendgemaakt.

Benut aftrekposten

Maak gebruik van aftrekposten en fiscale regelingen. U trekt dan een bedrag van de belastbare winst af. Hierdoor betaalt u minder belasting. Voorbeelden van aftrekposten zijn investeringsaftrek, zoals de KIA, EIA en MIA.

Wijzigingen vennootschapsbelasting 2018

Per 1 januari 2018 is de Wet vennootschapsbelasting op de volgende onderdelen gewijzigd:

Feiten en cijfers: vennootschapsbelasting

De grafiek laat de door de overheid ontvangen vennootschapsbelasting zien per kwartaal.

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst
Centraal Bureau voor de Statistiek