Eén antwoord van de overheid

Uw idee of product beschermen

U heeft een goed idee en gaat dit uitwerken tot een nieuwe dienst of product. Maar hoe voorkomt u dat uw concurrenten uw nieuwe dienst of product op de markt brengen? Dankzij intellectuele eigendomsrechten maakt u uw nieuwe, inventieve product of idee daadwerkelijk tot uw eigendom.

Uw idee vastleggen

Voorkom dat anderen er met uw idee vandoor gaan. Leg uw idee vast.

Bescherming met Intellectueel Eigendom

Moet u uw product of uw merknaam beschermen? Waar en hoe kunt u dat regelen?