Eén antwoord van de overheid

Uw idee voor een app beschermen

Deze informatie is geplaatst door

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Stel dat u een app aan het ontwikkelen bent. Tot het moment dat uw app klaar is, is intellectueel eigendom niet vanzelfsprekend. Iemand anders kan er dus met uw idee vandoor gaan. Daarom moet u uw idee beschermen. Er zijn verschillende manieren.

Werk eerst uw idee uit

Zolang u niet weet hoe uw app eruit ziet of werkt, kunt u hem niet beschermen. Wel kunt u uw idee vastleggen. Dat betekent dat u eerst moet nadenken over het design, de naam en de techniek. U kunt deze onderdelen alvast registreren en dus beschermen. Zodra u een kant en klare app heeft, kunt u makkelijk aantonen dat u het intellectueel eigendom heeft zoals merk, model of octrooi.

Hoe legt u intellectueel eigendom vast?

Er zijn verschillende manieren om intellectueel eigendom van uw app vast te leggen. Welke het beste voor u is, hangt van de inhoud van de app af.

Auteursrecht

Bij auteursrechtExternal link moet u denken aan bijvoorbeeld design, teksten en foto's. Auteursrecht heeft u automatisch en gratis. Met een i-DEPOTExternal link kunt u een datumstempel krijgen als bewijsstuk. U moet in uw app wel vermelden dat het auteursrecht van toepassing is. Geef bijvoorbeeld aan wat wel en niet is toegestaan en hoe u met overtredingen omgaat.

Merkenrecht

De naam van uw logo of app beschermt u door registratie bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Dit kost eenmalig € 240,-, voor een periode van 10 jaar. U kunt deze registratie verlengen tot een maximum van 25 jaar.

Registreer uw merkExternal link

Modellenrecht

De vormgeving en grafische interface van uw app registreert u bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Een modelregistratieExternal link kost € 108. De registratie is 5 jaar geldig. U kunt deze registratie verlengen tot een maximum van 25 jaar.

Octrooirecht

Met een octrooi kunt u anderen verbieden om uw app na te maken, te verkopen of er iets anders bedrijfsmatigs mee te doen. Software zelf kunt u niet beschermen, maar u heeft wel beschermingsmogelijkheden als de software bijdraagt tot een technisch effect. In veel gevallen gaat het om een combinatie van software en hardware. Omdat een uitvinding wereldwijd technisch nieuw en innovatief moet zijn voor een sterk octrooi, ligt het octrooirecht voor de meeste apps niet voor de hand. Bescherming via het auteursrecht is gebruikelijker.

Vraag octrooi aanExternal link

Bedrijfsgeheimen

Een bedrijfsgeheim bestaat uit vertrouwelijke informatie die uw app commerciële voorsprong geeft op uw concurrenten. Bij een app kan de broncode of data onder bedrijfsgeheimen vallen. Er is voor bedrijfsgeheimen geen registratie, maar u moet wel tijdig redelijke maatregelen treffen rond geheimhouding. Zo kunt u juridisch optreden als iemand uw bedrijfsgeheim schendt.

Onderzoek of uw app uniek is

Sluit uit dat uw app al bestaat. Dat doet u door te onderzoeken of de naam van uw app al bestaat. U kunt dit gratis checken in de volgende registers:

Merkenregister

In het Merkenregister staan alle merken die goedgekeurd zijn door het Benelux merkenbureau. U vindt er informatie over woordmerk, beeldmerk, merkhouder, datum van registratie, registratienummer en de dienstenklassen- en warenklassen waarvoor het merk is geregistreerd.

Zoek in het merkenregisterExternal link

Modellenregister

In dit register kunt u zoeken naar alle in de Benelux geldige modellen (designs). Let op: een model is alleen geldig als het nieuw is. Dus niet alleen de registratie is van belang. Het design mag ook nog niet bestaan.

Zoek in het modellenregisterExternal link

Octrooidatabank Espacenet

In de octrooidatabank Espacenet staan 90 miljoen octrooidocumenten uit de hele wereld. Deze documenten beschrijven de techniek van uitvindingen. Ook vindt u er de namen van uitvinders en bedrijven die zich daarmee bezighouden.

Zoek in Espacenet

Check de eisen voor intellectueel eigendom

Om uw app te beschermen moet deze wel aan een reeks eisen voldoen. Hier leest u welke eisen per onderdeel van het intellectueel eigendomsrecht gelden:

Auteursrecht

Uw app moet origineel zijn. Dit houdt in dat uw app een eigen oorspronkelijk en persoonlijk karakter heeft.

Merkenrecht

Uw app moet onderscheidend zijn. Dit betekent dat de gebruiker uw app kan herkennen aan het logo en de naam.

Modellenrecht

Het uiterlijk van uw app moet nieuw zijn. Het heeft een unieke interface of bevat bijzondere iconen.

Octrooirecht

Voor octrooien zijn er 3 eisen:

  • Nieuwheid: de uitvinding mag vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag nergens ter wereld openbaar bekend zijn.
  • Inventiviteit: de uitvinding mag voor de vakman niet voor de hand liggen.
  • Industriële toepasbaarheid: de uitvinding moet een technisch product of proces zijn dat een technisch probleem oplost.
Voor software in het bijzonder moet er sprake zijn van een technisch effect.

Bedrijfsgeheimen

Om informatie juridisch te kunnen erkennen als een bedrijfsgeheim, moet deze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De informatie is onbekend in de kringen die normaal gesproken met dit soort informatie omgaan
  • De informatie geeft u commercieel voordeel
  • U heeft tijdig redelijke maatregelen getroffen rond geheimhouding. Dit is cruciaal voor het handhaven van een bedrijfsgeheim.

Hulp en advies

Voor hulp en advies over merken kunt u terecht bij de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO)External link.

Contacten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de volgende instellingen:

Octrooicentrum Nederland

Bel: 088-6026660

ContactformulierExternal link

Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Bel: 070-3491242

ContactExternal link

Deze informatie is geplaatst door

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland