Eén antwoord van de overheid

Diensten importeren uit een EU-land

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst | Centraal Bureau voor de Statistiek | KVK | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

In de Europese Unie (EU) geldt een vrij verkeer van diensten en personen. Als u een dienst importeert uit een EU-land, is de kans groot dat de dienstverlener de btw naar u gaat verleggen. Als iemand de dienst komt uitvoeren, dan moet u zijn identiteit controleren.

Identificatieplicht

Er zijn verschillende soorten diensten die u kunt importeren. Als u de diensten van bijvoorbeeld een vertaalbureau importeert, werken de vertalers in het land van waaruit u de dienst importeert. Maar als u schoonmaakdiensten afneemt uit het buitenland, komen die schoonmakers wel hun werk in Nederland uitvoeren. In het laatste geval moet u de identiteit controlerenExternal link van de buitenlandse arbeidskrachten en in uw administratie een kopie van de identiteitsbewijzen bewaren. Deze plicht geldt ook indien u de dienst afneemt van een buitenlandse zzp’er of personeelExternal link inleent via een uitzendbureau.

Vaak geeft u de btw aan

Vaak verlegt de dienstverlener de btw naar u. U krijgt dan een factuur zonder btw waarop staat dat de btw is verlegd. In dit geval berekent u de btw zelfExternal link en geeft u deze op in uw btw-aangifteExternal link. De btw die u betaalt, mag u bij uw btw-aangifte aftrekken als voorbelasting. Tenminste, als u recht heeft op btw-aftrek. U betaalt dan per saldo niets.

Als de dienstverlener de btw niet naar u mag verleggenExternal link, betaalt u de buitenlandse btw. Deze btw kunt u vaak terugvragenExternal link via de Nederlandse Belastingdienst. Met het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenlandExternal link van de Belastingdienst komt u erachter wie de btw moet aangeven: u of de dienstverlener.

Check bij zzp'er: wel of geen loondienst

Als een buitenlandse zzp'er voor u een dienst uitvoert, dan mag er geen sprake zijn van een gezagsverhoudingExternal link. Als dit wel zo is dan ziet de belastingdienst u als werkgever en is degene bij u in loondienst. Om dit te voorkomen, kunnen buitenlandse zzp’ers en Nederlandse opdrachtgevers kunnen met een modelovereenkomstExternal link werken. Als u deze overeenkomst sluit, is er geen sprake van loondienst. U hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen. Als u een buitenlandse artiest of beroepssporter inhuurt, moet u misschien de artiesten- en beroepssportersregelingExternal link gebruiken. Dan moet u loonbelasting inhouden en betalen.

Meldingsplicht voor buitenlandse dienstverleners in 2019

Een dienstverlener uit een ander EU-land die zijn personeel tijdelijk in Nederland een dienst laat verrichten moet voldoen aan de regels van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)External link. Deze arbeidskrachten hebben recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die de Nederlandse wet voorschrijft. De buitenlandse dienstverleners hebben in de toekomst ook een notificatieplicht. Zij moeten dan vooraf melden waar, wanneer en met welke werknemers zij in Nederland gaan werken. Deze meldingsplicht is opgeschort tot het moment waarop het digitale notificatiesysteem beschikbaar is. Het streven is om het systeem in april 2019 gereed te hebben. De Sociale Verzekeringsbank beheert het systeem.

Tips

Feiten en cijfers: import

De grafiek laat per kwartaal de totale waarde van import van diensten uit EU-landen zien.

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst
Centraal Bureau voor de Statistiek
KVK
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland