Eén antwoord van de overheid

Regelingen en subsidies bij internationaal ondernemen

Deze informatie is geplaatst door

KVK | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

U gaat een bedrijf beginnen in het buitenland. U gaat uw product of dienst exporteren. Of u begint juist met import. Dan heeft u waarschijnlijk ook financiering nodig. De overheid kan u daarbij helpen. Er zijn diverse regelingen en subsidies, waarvoor u wellicht in aanmerking komt. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen.

Maak uw plannen concreet

Voordat u op zoek gaat naar financiering zorgt u eerst voor een duidelijk plan. U omschrijft daarin wat het doel is van uw internationale ambitie. Waar wilt u zaken gaan doen? Hoeveel heeft u precies nodig aan financiering? En hoe gaat u winst maken? Maak daarom een ondernemingsplan met daarin een goed onderbouwd financieel plan voordat u op zoek gaat naar financiering.

Vraag RVO.nl om hulp en advies

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)External link helpt u met het vinden van de juiste financiering. RVO.nl voert diverse programma’s en regelingen uit voor de overheid. Als RVO.nl u niet kan helpen aan geld, verwijzen zij u door naar internationale investeringsagentschappen die u verder kunnen helpen bij het financieren van uw plannen.

Maak gebruik van de Subsidiewijzer. U vindt hier alle subsidies en regelingen voor bijvoorbeeld startende exporteursExternal link en haalbaarheidsonderzoeken.

Vergroot uw financieringskansen met een quickscan

Om na te gaan of uw plannen voldoen aan de bedoeling van de regeling, kunt u eerst een voorverkenning uitvoeren: een quickscan. Een RVO-adviseur schat op basis hiervan uw kansen in op een succesvolle aanvraag. Het invullen van de quickscan duurt ongeveer 1 uur. Meestal heeft u binnen een week een inhoudelijk gesprek met een adviseur. Voorbeelden van quickscans zijn de quickscan Dutch Trade & Investment Fund (DTIF)External link en de quickscan Dutch Good Growth Fund (DGGF)External link.

Regelhulp financiering en verzekeringen voor internationaal ondernemen

Heeft u plannen om te gaan exporteren, te gaan investeren of uit te breiden in het buitenland? Dan kan het lastig zijn om aan financiering te komen. Met deze RegelhulpExternal link krijgt u een goed idee of u in aanmerking komt voor internationale financiering of exportverzekering van de Rijksoverheid.

Maak uw maatschappelijke impact helder

Gaat u maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in het buitenland, bijvoorbeeld in opkomende markten of ontwikkelingslandenExternal link? Dan zijn er extra mogelijkheden voor financiering. Om voor financiële overheidssteun in aanmerking te komen, dient u wel aan de OESO-richtlijnenExternal link te voldoen. Om sectorbrede MVO-problemen op te lossen zijn er IMVO-convenantenExternal link in het leven geroepen. Daarbij werken bedrijven, maatschappelijke organisaties en de Nederlandse overheid samen om problemen aan te pakken als mensenrechtenschendingen of schade aan het milieu.

MVO NederlandExternal link is voor u het startpunt wanneer u uw bedrijfsvoering duurzaam wil maken. Hier kunt u IMVO vouchersExternal link krijgen met korting op advisering voor uw bedrijf en product.

Regel uw geldzaken bij internationaal ondernemen

Zorg voor voldoende werkkapitaal

Met debiteurenfinanciering, inkoopfinanciering en ketenfinanciering kunt u sneller over werkkapitaalExternal link beschikken en uw financiële armslag vergroten. Zo wekt u ook het vertrouwen bij uw handelspartners en bij financiers.

Betalingsvormen

Als u in het buitenland zakendoet, wilt u ook zeker weten dat u betaald wordt. Vertrouwen, lokale gewoontes en overheidsmaatregelen zijn van invloed op de keuze van de betalingsvorm. Uw bank kan u helpen met zoeken.

Kredietverzekering

Om meer zekerheid te krijgen dat u wordt betaald wanneer u uw diensten of producten op rekening levert, kunt u een kredietverzekering afsluiten. U betaalt dan een premie over uw omzet.

Valutarisico’s

Als u zakendoet met landen buiten de eurozone, loopt u de kans op valutarisico. De waarde van de vreemde valuta kan namelijk schommelen ten opzichte van de euro. Schat daarom vooraf het valutarisico binnen uw onderneming in.

Voorkom dubbele belasting

Houd rekening met andere fiscale wetgeving in het buitenland. U krijgt te maken met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Om te voorkomen dat u dubbele belasting moet betalen, heeft Nederland met alle EU-lidstaten en andere landen belastingverdragenExternal link gesloten.

Deze informatie is geplaatst door

KVK
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland