Van de overheid. Voor ondernemers.

Vakantiedagen en feestdagen

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uw werknemers hebben recht op betaald vakantieverlof. Iedere maand bouwen zij een deel van dat verlof op. Tijdens hun vakantieverlof moet u hun salaris doorbetalen. Dat heet dan vakantiegeld. De afspraken over de vakantiedagen en verlofdagen staan in uw cao of spreekt u af in de arbeidsovereenkomst.

Hoeveel vakantiedagen krijgen uw werknemers?

Een werknemer krijgt minstens 4 keer het aantal werkdagen per week als vakantiedagen. Bij een 4-daagse werkweek heeft uw werknemer dus recht op 16 vakantiedagen per jaar. En bij een volledige werkweek op 20 dagen per jaar. Komt uw werknemer pas in de loop van het jaar voor u werken, dan berekent u de vakantiedagen natuurlijk naar verhouding.

Mogen werknemers zelf bepalen wanneer ze vakantiedagen opnemen?

In principe wel. Tenzij dat problemen oplevert voor uw bedrijf. Bijvoorbeeld als uw werknemer een vakantie aanvraagt tijdens een piekperiode. Of als een directe collega van die werknemer in diezelfde periode vrij neemt. Tussen 30 april en 1 oktober moet u uw werknemer zeker 2 weken vrij geven. Dat mag 2 weken aaneengesloten zijn of 2 keer 1 week.

Er kan ook een collectieve regeling zijn. Zoals de bouwvak of in het onderwijs.

Mogen uw werknemers vakantiedagen opsparen?

Uw werknemers mogen de wettelijke vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar. Maar uiterlijk 1 juli van dat jaar moeten ze opgenomen zijn. Extra vakantiedagen mogen ze wel sparen. Die mogen maximaal 5 jaar blijven staan.

Mag u vakantiedagen gewoon uitbetalen?

De wettelijke vakantiedagen mag u niet gewoon uitbetalen. Uw werknemer moet echt vrij nemen. Behalve als uw werknemer bij u weggaat voor de vakantiedagen zijn opgenomen. Dan moet u ze uitbetalen. De extra vakantiedagen mag u uitbetalen als u dat afspreekt met uw werknemer.

Wat zijn de officiële feestdagen?

Nederland heeft 9 officiële feestdagen:
  • Nieuwjaarsdag (1 januari)
  • Eerste en Tweede Paasdag
  • Koningsdag (27 april)
  • Hemelvaartsdag
  • Eerste en Tweede Pinksterdag
  • Eerste en Tweede Kerstdag
  • Goede Vrijdag, Dodenherdenking, Sinterklaas en Oudejaarsdag zijn geen officiële feestdagen. Bevrijdingsdag is eens in de 5 jaar een officiële feestdag.

Krijgen werknemers vrij op een feestdag en hoe zit het met het loon?

In uw cao of in het arbeidscontract staat of een feestdag een vrije dag is. Er staat ook in of uw werknemers doorbetaald krijgen tijdens feestdagen. En of ze meer betaald krijgen als ze toch werken.

Deze informatie is geplaatst door:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid