Eén antwoord van de overheid

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente. Meer informatie over de APV in uw gemeente vindt u via de zoekdienstExternal link van Overheid.nl.

Onderwerpen in de APV

In de APV staat verschillende regelgeving over openbare orde en veiligheid die in uw gemeente geldt. Deze regels gaan over diverse onderwerpen die in 3 categoriën zijn ingedeeld:

Openbare orde en veiligheid

 • evenementen
 • horeca
 • overlast en baldadigheid
 • vuurwerk.

Bescherming van het milieu en natuurschoon

 • geluidshinder
 • milieuverontreiniging
 • houtopstand
 • ontsieringen en stankoverlast.

Andere onderwerpen over gemeentelijke regelgeving

 • parkeeroverlast
 • standplaatsen
 • openbaar water.

Regelgeving voor de detailhandel

Voor de detailhandel zijn de volgende onderwerpen in de APV van belang:

Regelgeving voor de horeca

Voor de horeca zijn de volgende onderwerpen in de APV van belang:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

088 - 042 44 00

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven