Eén antwoord van de overheid

Omzetbelasting (btw)

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst

Bent u ondernemer en oefent u zelfstandig een bedrijf of een beroep uit? Dan betaalt u omzetbelastingExternal link (btw) over uw omzet. De rechtsvorm (bijvoorbeeld bv of nv) is voor het betalen van btw niet van belang. Ook een stichting of verenigingExternal link betaalt btw als de Belastingdienst deze als onderneming beschouwt.

Wanneer bent u ondernemer voor de btw?

De Belastingdienst beschouwt u niet automatisch als ondernemer voor de btw. De voorwaarden voor de btwExternal link zijn anders dan voor de inkomstenbelasting. Het kan dus zijn dat u voor de btw ondernemer bent, maar voor de inkomstenbelastingExternal link niet. Bent u ondernemer voor de btw? Dan krijgt u een btw-nummerExternal link. U bent verplicht dit op uw facturenExternal link te vermelden. Ook moet u een overzicht bijhouden van alle verzonden en ontvangen facturen.

Hoe verrekent u ontvangen en betaalde btw?

De btw die u ontvangt van uw klanten, moet u afdragen aan de Belastingdienst. De btw die u zelf heeft betaald aan uw leveranciers, mag u daarvan aftrekken. U betaalt dus btw over het verschil tussen uw inkoopprijs (inclusief kosten) en verkoopprijs. U berekent de btwExternal link over de totale vergoeding en alle bijkomende kosten.

Aangifte doen

U moet de aangifte omzetbelasting digitaal doenExternal link. Heeft u dit jaar of over de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw aangegeven? Dan moet u dat verplicht corrigeren in uw btw-aangifteExternal link. Het is onder voorwaardenExternal link mogelijk een teruggaaf btw te verrekenen met een aangifte loonheffingenExternal link. Hiervoor gebruikt u het formulier Verzoek loonheffingen verrekening met teruggaaf btwExternal link.

Omzetbelasting bij uitbesteden van werk (verleggen)

Besteedt u werk uit aan een andere ondernemer? Dan moet deze de btw hiervoor afdragen aan de Belastingdienst. In sommige gevallen geldt er een verleggingsregelingExternal link. Dat betekent dat u de btw zelf moet aangeven en betalen. U geeft dit aanExternal link op uw factuurExternal link.

Btw-landbouwregeling is afgeschaft per 1 januari 2018

Wat is er veranderd? Land- en tuinbouwers, boshouders en veehouders moeten sinds 1 januari 2018 btw betalen over al hun goederen en diensten. Vanaf die datum is de btw-landbouwregeling afgeschaft. Ook is daarmee het verlaagde btw-tarief voor een aantal producten dat vooral aan landbouwers wordt geleverd vervallen. Daartegenover staat dat landbouwers de btw kunnen terugvragen voor geleverde goederen en diensten.

Als u tot 1 januari 2018 gebruikmaakte van de landbouwregeling, kon u bij de aanschaf van goederen en diensten geen btw aftrekken. Door een overgangsregelingExternal link kunt u dat misschien (voor een deel) alsnog doen.

Voor wie?

  • Bosbouwers
  • Landbouwers
  • Tuinbouwers
  • Veehouders

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst