Eén antwoord van de overheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in het buitenland

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als u internationaal onderneemt, verwacht de overheid dat u zich houdt aan de OESO-richtlijnenExternal link. Deze richtlijnen bevatten gedragsregels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en gaan over bijvoorbeeld mensenrechten, milieu en arbeidsrecht. De meeste van deze gedragsregels zijn vrijwillig. Een aantal is opgenomen in Nederlandse wetgeving.

Financiële regelingen

Wilt u gebruik maken van financiële regelingen van de Nederlandse overheid voor internationaal ondernemen? Dan moet u zich houden aan de regels voor MVO. U moet een actief MVO-beleid kunnen aantonen dat gebaseerd is op de OESO-richtlijnen. Ook stelt de Nederlandse overheid MVO-eisen aan bedrijven bij wie zij inkoopt.

Corruptie is strafbaar

U bent wereldwijd strafbaarExternal link als u ambtenaren of ambtelijke instanties omkoopt.

Transparant MVO-beleid

Wilt u transparant zijn over uw MVO-beleid? Dan bent u als (middel)groot bedrijf verplicht MVO in uw jaarrapportage op te nemen.

Nationaal Contact Punt OESO-richtlijnen (NCP)

Het Nederlands Nationaal Contact PuntExternal link (NCP) biedt u ondersteuning om de OESO-richtlijnen in praktijk te brengen. Daarnaast kunt u bij het NCP melding maken van meningsverschillen over de toepassing van de OESO-richtlijnen. Het NCP treedt dan op als onafhankelijke bemiddelaar.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven