Eén antwoord van de overheid

Minimumloon

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U moet uw werknemers ten minste het wettelijk minimumloonExternal link of minimumjeugdloon betalen. Ook hebben uw werknemers recht op de wettelijke minimumvakantiebijslag. Bereken zelf het minimumloonExternal link per maand, week, dag en uur. Het minimumloon is opgebouwd uit het basisloon en een aantal toeslagenExternal link. Het minimumjeugdloon wordt in stappen afgeschaft. Per 1 juli 2017 is de maximleeftijd voor het jeugdloon 22 jaar. In 2019 wordt dat 21 jaar.

Voor welke werknemers geldt het minimumjeugdloon?

Per 1 juli 2017 geldt het minimumloon (WML) vanaf 22 jaar. In 2019 wordt dat 21 jaar. Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 jaar stijgt mee om te voorkomen dat leeftijd een rol kan spelen bij het aannemen van mensen. Voor jongeren van 13 en 14 jaar bestaat geen wettelijk minimumjeugdloon. U spreekt samen met die jongere af hoe hoog het loon is.

Het minimum jeugdloon geldt voor:

Betaling van minimumloon

Het minimumloon moet u altijd via de bank betalen. Betaalt u minder dan het minimumloon, dan kunt u een boete of een dwangsom krijgenExternal link. Krijgt uw werknemer meer dan het minimumloon? Dan mag u het bedrag dat meer is op een andere manier betalen. Dat geldt ook voor de vakantiebijslag. U kunt bijvoorbeeld contant betalen, of in vakantiebonnen.

Geen verrekeningen of inhoudingen minimumloon

U mag niets verrekenen met het minimumloon of op het minimumloon inhouden. Dit mag alleen bij bepaalde kosten en als u hiervoor een volmacht heeft van uw werknemer. Bijvoorbeeld voor huisvestingskosten en voor de premie zorgverzekering. Andere kosten mogen alleen ingehouden worden of verrekend worden als dit wettelijk is toegestaan, zoals pensioenpremies. Alle andere kosten moet uw werknemer zelf betalen of neemt u voor eigen rekening.

Minimumloon voor DGA start-up

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een innovatieve start-up? En verricht u speur- en ontwikkelingswerkExternal link en bent u starter voor de toepassing van afdrachtsvermindering? Dan kunt u de eerste 3 jaar alleen het wettelijk minimumloon verdienen. Als startende bv kunt u de regeling gebruiken zonder eerst met de Belastingdienst te overleggen.

Aanpassing minimumloon

Ieder half jaar worden de bedragen van het minimumloonExternal link aangepast. Dat gebeurt op 1 januari en op 1 juli. U moet dan ook uw salarissen aanpassen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid