Van de overheid. Voor ondernemers.

Algemene voorwaarden opstellen

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Algemene voorwaarden opstellen

Enige tips:

  • Ga op zoek naar een voor u passend model. Op internet vindt u verschillende modellen bijvoorbeeld voor levering aan consumenten. Zo bestaan er modellen voor een webwinkel en modellen die in overleg met de Consumentenbond voor een aantal branches zijn opgesteld. Als u lid bent van een branche- of beroepsvereniging kunt u verplicht zijn om deze te gebruiken bij levering aan consumenten. Bekijk hier het overzicht van de consumentenvoorwaarden.
  • Beoordeel of de algemene voorwaarden aan uw situatie moeten worden aangepast, bijvoorbeeld met hulp van een juridisch adviseur.
  • Deponeer de algemene voorwaarden bij de KvK of de rechtbank.

Algemene voorwaarden voor uw webwinkel

Het is handig om algemene voorwaarden te hebben als u een webwinkel heeft. Hierin staan regels die gelden voor al uw overeenkomsten, zoals leveringsvoorwaarden, contractduur, betalingstermijn, bedenkingstermijn en garanties.

De Nederlandse Thuiswinkelorganisatie heeft voor haar leden modelvoorwaarden opgesteld voor een webwinkel. De voorwaarden voor een webwinkel wijken met name af op het gebied van de bedenktermijn over het retourrecht ten opzichte van gewone algemene voorwaarden. Vergeet niet naast het opstellen van algemene voorwaarden ook te voldoen aan de wettelijke informatieplichten op uw website.

Meer weten over het starten van een webwinkel? Volg dan het webinar: Succesvol ondernemen met een webwinkel.

Gebruik

Na het opstellen van uw voorwaarden bent u er nog niet. U moet ze ook goed gebruiken. U moet uw voorwaarden van toepassing verklaren op de overeenkomst. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door dit van te voren te vermelden in de offerte en de voorwaarden mee te sturen. Als gebruiker heeft u hierover een informatieplicht naar uw klant. Het verwijzen naar uw website volstaat niet. Doet u digitaal zaken? Stuur dan een Word of PDF-bestand mee die men kan opslaan. Bent u een dienstverlener, dan mag u wel volstaan met een duidelijke verwijzing naar uw website. Dit geldt alleen voor dienstverleners.

Afwijzen van uw algemene voorwaarden

Het is mogelijk dat koper én verkoper op de overeenkomst allebei hun algemene voorwaarden van toepassing willen verklaren. Bijvoorbeeld als de verkoper leveringsvoorwaarden of verkoopvoorwaarden hanteert en de koper inkoopvoorwaarden. De vraag rijst dan welke voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Dit noemt men de "battle of forms".

De wet gaat er van uit dat de partij die in de eerste verzonden overeenkomst of offerte naar zijn algemene voorwaarden verwijst de battle wint. Deze algemene voorwaarden zijn dan op de overeenkomst van toepassing, tenzij de andere partij de toepasselijkheid van die voorwaarden uitdrukkelijk heeft afgewezen.

Is dit het geval? Dan is er sprake van een patstelling. Ga dan met uw wederpartij om tafel zitten, want anders komt er geen overeenkomst tot stand.

Levert u ook aan bedrijven?

De wet biedt consumenten meer bescherming dan niet-consumenten. Levert u ook aan niet-consumenten, zoals bedrijven en andere organisaties? Besteed dan extra aandacht aan dit verschil in uw algemene voorwaarden. Bijvoorbeeld door aparte voorwaarden op te stellen voor deze groep, of in ieder geval een duidelijk onderscheid aan te brengen in de bepalingen voor consumenten en voor niet-consumenten. Want waarom zou u niet-consumenten dezelfde uitgebreide bescherming geven als consumenten als dat niet wettelijk verplicht is?

Levert u ook diensten?

Als u niet alleen zaken levert maar ook diensten, houd hier dan rekening mee bij het opstellen van uw algemene voorwaarden. Bijvoorbeeld door aparte voorwaarden te maken voor diensten of in ieder geval een duidelijk onderscheid aan te brengen in de bepalingen die gelden voor zaken en die gelden voor diensten. Zo is een bepaling over eigendomsvoorbehoud bij dienstverlening niet nodig.

Meer informatie

Download ook de brochure Algemene voorwaarden.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585