Eén antwoord van de overheid

Point of Single Contact Frankrijk

Wilt u vanuit Nederland in Frankrijk uw diensten aanbieden? Of wilt u daar uw bedrijf vestigen? Het Franse Point of Single ContactExternal link (PSC) geeft per sector en beroep informatie over uw verplichtingen in Frankrijk. Het PSC is in het Frans, maar beschikt over Google Translate.

Informatie over regels en procedures

De Fiches activitésExternal link beschrijven de benodigde beroepskwalificaties, procedures en formaliteiten van een aantal beroepen per sector. Aanvullende informatie over bijvoorbeeld personeel aannemen, wet- en regelgeving, subsidies of belastingen, is niet te vinden.

Mogelijkheden online procedures

U kunt een persoonlijk dossier aanmakenExternal link. Dit persoonlijk dossier moet u de mogelijkheid bieden procedures online te doorlopen. Dat is niet altijd zo. Voor de registratie van uw onderneming bijvoorbeeld, verwijst het portal u naar de Centres de Formalités des Entreprises (CFE). Het online dossier biedt u wel de mogelijkheid de voortgang van uw procedure(s) te volgen.

Ondersteuning en contact

Er is geen ondersteuning op het Franse PSC. Voor hulp en informatie moet u contact opnemen met het bevoegde CFE. U vindt het juiste CFE op de website van het CFE-netwerkExternal link (in het Frans).