Eén antwoord van de overheid

Terrasvergunning

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u een terras plaatsen bij uw café of restaurant? Dan hebt u in veel gemeenten een terrasvergunning nodig. Ook als u het terras op uw eigen terrein wilt plaatsen. Een terrasvergunning vraagt u aan bij uw gemeente.

Hoe vraagt u een terrasvergunning aan?

Als u een drank- en horecavergunning of exploitatievergunning horecabedrijf aanvraagt, vermeldt u dat u een terras hebt. Hebt u al een exploitatievergunning horecabedrijf, drank- en horecavergunning of omgevingsvergunning? Dan moet u deze wijzigen. In sommige gemeenten is een aanvulling hierop voldoende, en hebt u geen aparte terrasvergunning meer nodig.

Welke regels gelden voor uw terras?

De regels voor een terras verschillen per gemeente. Een terras is alleen toegestaan bij een gevestigde horecazaak. Uw terras mag geen:

  • schade toebrengen aan de weg;
  • gevaar opleveren voor weggebruikers;
  • belemmering vormen voor beheer en onderhoud van de weg.

Terrasseizoen

Sommige gemeenten kennen een terrasseizoen. U krijgt dan een vergunning voor de duur van het seizoen. In de terrasvergunning staat voor welke periode deze is verleend. Als uw gemeente geen terrasseizoen kent, dan mag u het hele jaar een terras hebben.

Wat kost een terrasvergunning?

Voor een terrasvergunning betaalt u meestal leges. De hoogte daarvan staat in de legesverordening van de gemeente. Als uw terras op grond van de gemeente staat, moet u een vergoeding betalen. Dit heet precariobelasting.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de terrasvergunning digitaal aanvragen bij de gemeente. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

14 088